Video eller bild?

2013-06-30 | 18:23:49 | Frågor/svar
Ni vill att jag ska visa min kamerautrustning, men jag vet inte hur jag ska göra det?
Vill ni att jag visar det i en video eller via bilder?
Ni bestämmer.